Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 2 Prima 2 B kapitel 7

Skapad 2018-03-11 15:48 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Grundskola 2 Matematik
Det fina med matematik är att ju mer matte du kan desto fler tillfällen dyker upp där du har nytta av den.

Innehåll

Centralt innehåll

Du ska få lära dig ...

 

 • addition med talsortsräkning (positionssystemet)
 • avrundning till närmaste tiotal
 • talmönster och geometriska mönster
 • addition med uppställning

 

 

Du kommer att lära dig genom att ...

 

 • laborera
 • spela spel
 • redovisa hur vi tänker med hjälp av matteord
 • samtala om olika strategier vid huvudräkning och problemlösning. Hur tänker du?
 • arbeta i vår matematikbok

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3

Matriser

Ma
PRIMA kapitel 7

TALUPPFATTNING

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Talområdet 0-1000
Du förstår och kan räkna addition med hjälp av de olika talsorterna (ental, tiotal, hundratal)
Du använder laborativt material när du räknar addition med de olika talsorterna (ental, tiotal, hundratal).
Du förstår och kan räkna addition med hjälp av de olika talsorterna (ental, tiotal, hundratal)
Överslagsräkning 0-1000
Du kan avrunda tal till närmaste tiotal.
Du avrundar tal till närmaste tiotal med hjälp av laborativt material och lärarstöd.
Du kan avrunda tal till närmaste tiotal.
Addition med uppställning
Du kan använda uppställning som en skriftlig metod att räkna addition.
Du använder laborativt material för att förstå talsorterna när du använder uppställning som metod att räkna addition.
Du kan använda uppställning som en skriftlig metod att räkna addition.
Algebra
Du kan fortsätta på ett givet talmönster och rita färdigt geometriska mönster.
Du kan med lärarstöd se och fortsätta på ett givet talmönster och givna geometriska mönster.
Du kan fortsätta på ett givet talmönster och rita färdigt geometriska mönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: