Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Happy 8 - Unit 4 - Getting Around

Skapad 2018-03-11 17:45 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Happy 8 - Unit 1
Grundskola 8 Engelska
Communication has been and still is vital for humanity. In the unit you will read about canoes, sleighs, rafts, stagecoaches, dragsters and a famous steam locomotive. “The Rocket” tells the story of a great but tragic day in 1830. Teenagers from three continents give their views on “Having Your Own Car”. In “Hot Wheels” and “In the Wild, Wild West” you will meet a stagecoach driver and a criminal who robs stagecoaches. Read about some strange record walkers as well!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi kommer att diskutera och lära oss mer om transportmedel. Syftet är att du ska lära dig mer om transportmedel och kunna reflektera över och förstå livsvillkor, samhällsfrågor, kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Du ska också kunna förstå och tolka innehållet i olika slags texter.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att jobba med kapitel 4 i läromedlet Happy 8 (tillgängligt på Gleerups). Vi kommer att lyssna på texterna tillsammans och genomföra de övningar som finns i boken. Vi kommer även titta på några korta videor och genomföra olika uppgifter på Google Classroom om temat.

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din receptiva förmåga genom läs- och hörförståelse. Jag kommer också att bedöma språket i dina muntliga framträdanden, diskussioner i mindre grupper och dina skriftliga uppgifter.

Hur du visar vad du kan:

Dina förmågor visar du på lektionstid med diskussioner och uppgifter.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: