Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animals week 11-13

Skapad 2018-03-11 17:58 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola F Engelska
You are going to be acquainted with an animal that you want to learn more about. You are going to read about your animal in a boklet and thereafter make a powerpoint and tell your friends some interesting facts.

Innehåll

This theme is about animals. Here are the tasks that you are going to do the next couple of weeks.

Read

Reading comprehension

Learn new vocabularies

Make a powerpoint

Oral presentation

Hand in questions and vocabularies to your teacher

Kahoot

Matriser

En
Animals week 11-13. Bedömningsmatris

Formulera sig i tal
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har tagit till dig orden inom området, du använder dig av synonymer. Du känns ganska trygg. Du har strategier för att komma runt kommunikationen.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du använder dig av ett stort och varierat ordförråd, du gör ett förberett och säkert intryck. Du har strategier för din kommunikation.
Förstå skrift, välja och använda material
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Du plockar ut enkel fakta och använder det i egen produktion med enkla och mest bekanta ord och enkel grammatik. Din utmaning ligger att klara uppgiften
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Du tar ut mer fakta och använder dig av större mängd ord och fraser. Din utmaning ligger i att flytta fram gränsen och experimentera lite mer för varje gång. Uttrycka dig mer med fler ord och uttryck.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Du hanterar språket väldigt fritt. Du har lätt för att uttrycka dig muntligt och skriftligt. Du har stort ordförråd och du visar på stor språklig säkerhet.
Uttrycka dig muntligt
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du har gjort uppgiften, du har förberett dig. Du kan förmedla det du vill till din/dina mottagare.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har gjort uppgiften, du har förberett dig. Ditt syfte och mål med presentationen är relativt tydlig. Du utmanar dig med nya ord och fraser.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du har gjort uppgiften noggrant. Ditt syfte och mål med presentationen är tydlig. Som mottagare känner man sig trygg när du pratar. Du pratar med bra uttal, intonation och med variation i ord och fraser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: