Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, rörelse, tryck, värme och väder

Skapad 2018-03-11 18:06 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Fysik
Nästa gång när du är på Liseberg kan du lätt lista ut de attraktionerna som använder kunskapen om fritt fall, vilken attraktion rör sig med centralrörelse. Du kan även när du åker Helix uppleva när den accelererar och retarderar, du upplever tröghet vid start och slut. Dessutom kommer du att förstå när meteorologen berättar om väderprognosen och vad det kommer att bli för väder.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att undersöka och diskutera frågor som handlar om

 • varför man ramlar om man inte håller i sig när bussen startar och bromsar,
 • varför man vallar skidor,
 • hur satelliter rör sig eller vilka krafter som verkar mellan olika himlakroppar,
 • när går det fort och när går det långsamt när du åker rutschkana,
 • hur håller du balans,
 • hur ändras tyngdpunkten,
 • hur luftens densitet förändras med värme,
 • att värme sprids på tre olika sätt.
 • hur uppstår vind,
 • hur lufttrycket ändras med temperaturförändring,
 • hur temperaturförändringen leder till låg- eller högtryck,
 • vad innebär kall- och varmfront när du tittar på 
   

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att variera arbetssätt genom att del

 • se på filmer,
 • göra olika laborationer och undersökningar för att uppleva de olika fysikaliska fenomen såsom tyngdpunkt, balans, friktion m.m.
 • självstudier
 • genomgånger och 
 • gemensama diskussioner

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

 • De olika arbetssätten planeras utifrån era önskemål och behov.
 • Islutet av arbetsområdet görs en utvärdering som kan användas som grunden till nästa områdets planeringen.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

För att du ska lyckas och öka din chans för att visa dina kunskapar så kommer 

 • bedömningen ske fortlöpande på lektionerna. 
 • du får möjligheten att visa dina kunskaper när du gör de olika aktiviteterna eller laborationerna när du jobbar i grupp
 • Du dokumenterar och genomför dina uppgifter på lektionerna
 • Du svarar på frågor på oförberedda förhör
 • Deltar i muntliga diskussioner. 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Grovplanering

 

Vecka

Aktivitet/ syfte

6

Gissa begreppet. (Friktion)/ Att kunna olika faktorer som påverkar friktions.

8

Mäta med dynamometer/ Skilja mellan massa och tyngd.

9

Diskutera och fundera över. / Tyngdpunkt och stödyta.

10

Rörelse/ Tröghet och olika slags rörelse,

https://www.youtube.com/watch?v=EhlYXmLNkJg

https://www.youtube.com/watch?v=H6AMb_6vtNE

Mäta kraften i luften och i vatten / Tryck i vatten och i luften.

11

Vad händer vid uppvärmning?

 • hur luftens densitet förändras med värme,

 • hur lufttrycket ändras med temperaturförändring,

 • att värme sprids på tre olika sätt.

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=EDUS991036

12

Lågtryck och högtryck.Kallfront och varmfront. Väderprognos / Hur uppstår vind? Tornado

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4745

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6047

13

Fördjupningsarbete.

15

Fördjupningsarbete.

16

Repetition

17

Prov

 

Viktiga begrepp

 

Begreppslista:

 

Massa

Friktion

Lyftkraft

Likformig rörelse

Motkraft

Luftkraft

accelererad rörelse

Tyngdpunkt

Högtryck

retarderad rörelse

Lodlinje

Lågtryck

Tröghet

Stödyta

Vind

Gravitationskraft

Fritt fall

Vakuum

Dynamometer

Centripetalrörelse

Kallfront

Värme

Tryck

Varmfront.

Barometer

Pascal

 

Kunskapskrav

Uppgifter

 • Ej namngiven

Matriser

Fy
Kraft, rörelse, tryck, värme och väder

Kunskapskrav i slutet av årskurs 9

E
C
A
Samtala och diskutera
diskutera Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
samband i vardagsliv & sammhälle Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: