Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vatten

Skapad 2018-03-11 19:03 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
NO år 2
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Visste du att du dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde? Vad är vatten? Var finns det vatten? Hur kan vatten se ut? Varför behöver vi vatten? Detta och mycket mer kommer vi att ta reda på i det här arbetsområdet om vatten.

Innehåll

Syfte:

Du ska kunna:

 • Berätta om vattnets kretslopp.
 • Berätta om vattnets faser.
 • Berätta om och ge exempel på vad som är en lösning och en blandning. Du ska även kunna separera ämnen genom t.ex. filtrering och avdunstning.
 • Kan genomföra enkla undersökningar och ställer då en hypotes. 
 • Dokumentera dina undersökningar med ord och bild.

Undervisning:

Vi kommer att:

 • Se faktafilmer om vatten, t.ex. vattenmannen och Speed (sli.se)
 • Läsa faktatexter
 • Samtala och diskutera olika frågor rörande vatten. 
 • Göra undersökningar och experiment
 • Dokumentera undersökningar i enkel laborationsrapport.
 • visa vattnets kretslopp genom en fysisk modell 
 • Skriva faktatext om Vattnets kretslopp. 

Bedömningen kommer ska genom:

 • Observationer av arbete, samtal och diskussioner
 • Dokumentation av dina undersökningar
 • Se bedömningsmatris till slutuppgiften.

Begrepp:

 • Vattnets kretslopp
 • avdunsta
 • kondens
 • nederbörd 
 • Vattnets former
 • fast
 • flytande
 • gas
 • frysning
 • smältning
 • avdunstning
 • lösning
 • blandning
 • filtrera
 • hypotes

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Vatten

Nivå 1
Nivå 2
Vattnets kretslopp
Jag kan
Berätta på ett enkelt sätt om de olika stegen i vattnets kretslopp och använder till viss del begreppen: avdunsta, nederbörd, kondens
Berätta om de olika stegen i vattnets kretslopp och använder då begreppen avdunsta, nederbörd och kondens på ett korrekt sätt.
Vattnets former
Jag kan
berätta enkelt om vattnets olika former och använder till viss del begreppen: fast, flytande, gas, stelning, frysning, smältning
berättar om vattnets olika former och använder begreppen på ett korrekt sätt. Jag kan också förklara hur vattnets olika faser och kretslopp hänger ihop.
Blandningar och lösningar
Jag
vet om metoderna filtrering och avdunstning vid blandningar och lösningar och kan till viss del redogöra för ett förlopp och använder mig av en del begrepp.
vet att metoderna filtrering och avdunstning kan användas på olika blandningar och lösningar och kan redogöra för ett förlopp och använder mig då av begrepp på ett korrekt sätt.
Undersökningar
Jag...
ser likheter/skillnader och drar slutsatser av resultat. .
Utifrån en egen teori ställer jag en hypotes, genomför en undersökning och drar en slutsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: