Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap- Etiska begrepp & Moraliska frågor

Skapad 2018-03-11 19:16 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Grundskola 6 Religionskunskap
Vi kommer arbeta med etiska begrepp, dess innebörd och sätta in dem i olika sammanhang. Vad innebär det att leva ett gott liv och att göra gott? Detta kommer vi att reflektera över och arbeta med.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.

Undervisningen

Vi kommer gå igenom olika etiska begrepp. 

Vi kommer att läsa, diskutera enskilt och i par, titta på film samt skriva om etiska begrepp och moraliska frågor.

Vi kommer att arbeta med relevanta frågeställningar och analysera och argumentera för och emot olika etiska dilemman.

Bedömning

Detta kommer bedömas:

I vilken utsträckning du kan: 

-  göra reflektioner, som i huvudsak hör till ämnet och använda några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion åk 4-6

F
Klicka för att redigera
E
Klicka för att redigera
C
Klicka för att redigera
A
Klicka för att redigera
Moraliska frågor
Kan föra enkla resonemang kring vardagliga moraliska frågeställningar.
Kan föra utvecklade resonemang kring vardagliga moraliska frågeställningar samt göra reflektioner som för samtalet framåt.
Kan föra välutvecklade resonemang kring vardagliga moraliska frågeställningar samt göra reflektioner som fördjupar/breddar och för samtalet framåt.
Etik
Eleven gör reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven gör reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven gör reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: