Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens resurser, hållbar utveckling, ojämlika levnadsvillkor och mänskliga rättigheter

Skapad 2018-03-11 19:46 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 6 Samhällskunskap Geografi
Du ska få lära dig om jordens resurser samt hur människan kan använda och återanvända de resurser som finns, på ett klokt sätt. Du ska även få fundera över hur vi fördelar jordens resurser och repetera de mänskliga rättigheterna med barnkonventionen.

Innehåll

Stora frågor:

Vilka är jordens resurser?

Hur använder vi dessa?

Vad är global uppvärmning?

Vad är växthuseffekten?

Vad kan jag/vi göra?

Vilka är de mänskliga rättigheterna?

Vad påverkar människors levnadsvillkor?

Vad säger barnkonventionen?

Vad är fattigdom?

Hur kan vi fördela jordens resurser rättvist?

 
Begrepp: förnybara, icke förnybara, koldioxid, klimatpåverkan, växthuseffekten, återvinning, naturresurser, miljömärkning, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, fattigdom

Konkretisering av målen

Du ska veta vilka olika naturresurser som finns, hur de används.
Du ska veta varför det är viktigt för framtiden att vi tänker på hur vi använder jordens resurser idag. 

Du ska kunna resonera om hållbar utveckling

Du ska kunna resonera om orsaker och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor och hur de kan förbättras. 
Du ska känna till de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. 

 

Undervisning

Du kommer att få lyssna på genomgångar.
Du kommer att få arbeta i grupp med "case" och uppgifter. 
Du kommer att få titta på faktafilmer.
Du kommer att få arbeta med instuderingsfrågor.

Du kommer att få göra interaktiva övningar och söka fakta på nätet. 

Bedömning

Bedömning kommer att ske fortlöpande.
Du kommer att få visa dina kunskaper genom ett kort skriftligt prov. (Viktiga val i vardagen, flickors utbildning, fattigdom och barnkonventionen)
Du kommer även att få visa dina kunskaper muntligt genom en "film" med resonemang om hållbar utveckling.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: