Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No: Rörelse, friktion, tyngdkraft och jämvikt

Skapad 2018-03-11 20:05 i Långareds skola Alingsås
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och rörelse på lekplatsen.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och rörelse på skolgården.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under arbetet med "Rörelse, friktion, tyngdkraft och jämvikt" kommer du utveckla din:

Kommunikativa förmåga då du samtalar, diskuterar och uttrycker dina åsikter i klassen.
Analysförmåga då du beskriver vilka aktiviteter som har med de olika begreppen att göra, exempelvis "När jag glider på isen så upplever jag låg friktion för jag glider lätt" eller "När gungbrädan står rakt så är det jämvikt för då tippar den inte åt något håll".

 

Begreppslig förmåga då du efter undervisning känner till begreppen:

 • Rörelse
 • Jämvikt
 • Balans
 • Friktion
 • Tyngdkraft

Bedömning - vad och hur

Efter arbetet med "Rörelse, friktion, tyngdkraft och jämvikt" visar du genom skrift eller i samtal och diskussioner att du känner till vad de olika begreppen ovan handlar om i relation till lek och rörelse.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 - göra enkla undersökningar som dokumenteras och i samtal tillsammans med klasskamrater gör du jämförelser med dina egna och andras resultat.

- få känna på hur friktion och tyngdkraft samt jämvikt känns i kroppen genom olika experiment på lekplatsen och skolgården.

- få lära dig de olika begreppen rörelse, jämvikt, balans, friktion, tyngdkraft.

- få öva på att göra tabeller och eventuellt diagram.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: