Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utopia - My Dream Country

Skapad 2018-03-11 20:23 i Björndammens skola Partille
Ett arbete där eleverna ska skapa sin egen "drömstat", där de ritar en karta och skriver ner fakta om hur landet styrs, dess lagar och traditioner. Förmågan som bedöms är att formulera sig muntligt, utifrån två styrda deluppgifter, i mindre grupper.
Grundskola 8 – 9 Engelska
Create the country of your dreams and decide how the country is governed as well as its traditions and geography.

Innehåll

 

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att praktiskt tillämpa sina muntliga kunskaper i engelska, samt att befästa ordförråd från tidigare arbetsområde (engelskspråkiga länder).

Syfte - varför läser vi detta? 

Syftet är att träna på förmågan att formulera sig och kommunicera muntligt med andra på engelska och att kunna anpassa språket efter uppgiften och efter mottagarna. Vi befäster även engelska ord som är förknippade med samhällskunskap och geografi.

Centralt innehåll - vad läser vi?

- Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

- Muntliga beskrivningar

- Argumentation

- Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Genomförande/arbetssätt - Hur lär vi oss?

(1) Genomgång av uppgiften

(2) Egen research, som inspiration

(3) Samtal i par

(4) Muntlig redovisning (karta)

(5) Muntlig redovisning (Mitt Drömland)

Bedömning - vilka förmågor ska bedömas och hur?

- Förmågan att formulera sig i tal och skrift

BEDÖMNING: Bedöms i de två muntliga redovisningarna

- (Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd)

BEDÖMNING: Bedöms i de två muntliga redovisningarna, samt genom att ställa följdfrågor och utveckla sina argument

- Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

BEDÖMNING: Bedöms i de två muntliga redovisningarna, samt genom att ställa följdfrågor och utveckla sina argument

Grovplanering

Arbete under vecka 11-13

Muntlig redovisning 1 (karta): Vecka 13

Muntlig redovisning 2 (Mitt drömland): Vecka 15

Uppgifter

  • Utopia

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: