Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk för åk 7

Skapad 2018-03-12 09:11 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Du möter ofta bråk i din vardag. När du ska baka behöver du kanske 1 / 2 dl socker och kanske 1 / 4 dl mjöl. När vi pratar om tid används också ofta bråkuttryck " jag kommer om en halv timme".
Grundskola 7 Matematik
Vad har vi för användning av bråk? Under arbetet med bråk ska du "öka" dina kunskaper i bråkräkning. Du ska kunna jämföra bråk och göra beräkningar med bråktal. Se nedan för en mer exakt alla delar av målen.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Målen med arbetsområdet är att du ska kunna:

- vad ett bråk är
- skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
- jämföra storleken mellan olika bråk
- förkorta och förlänga bråk
- räkna ut en viss del av ett antal
- addera och subtrahera bråk med olika nämnare
- skriva om bråk med olika nämnare

 

Begrepp du kommer att lära dig:
bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, förkorta, förlänga, förenkla, del av andel, decimalform

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att ha genomgångar, egen räkning och diskussionsuppgifter.

Förmågorna vi ska träna på är:
- skriva och lösa problem och tänka efter om det vi gjort är ett bra sätt att lösa problemet
- välja ut bra sätt att lösa uppgifter
- ha "matteprat" om olika sätt att lösa uppgifter

 Visa vad du lärt dig.


Muntligt vid genomgångar.

Skriftligt : Diagnos , arbetsblad och repetition

Bråk läxa:s .264- s .269

Tidsram v9-v13

Diagnos v11 tisdag och  repetition med muntligt förhör  v13 på onsdag

Se kunskapskraven för de olika nivåerna.

Se aktuella delar ur det centrala innehållet för åk 7-9 nedan. 

Uppgifter

 • arbetsblad bråk

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kopia av Skolverkets Kunskapstabell Matematik åk 7-9

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: