Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Innovationskraft 2018

Skapad 2018-03-12 09:15 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 9 Teknik
Nedan följer information om arbetetsområdet "Innovationskraft". En checklista finns också att arbeta efter. Information om varje uppdrag finns bifogat i detta dokument som uppgifter.

Innehåll

 

Elevinformation Innovationskraft

 

 

 

Inom projektet Innovationskraft kommer ni att hjälpa ett företag/organisation att lösa ett uppdrag. Utgångspunkten är att ni med hjälp av tekniska lösningar ska försöka komma fram till en lösning på uppdragsgivarens problem.

 

Ni kommer att arbeta i grupp med uppdraget.

 

Ni ska under arbetets gång ha minst en kontakt med er uppdragsgivare. De kan hjälpa er med bakgrundsmaterial och ge input på era lösningsförslag. Kontakten kan vara via mail, telefon, Skype, chatt eller något annat.

 

På ett forum i slutet av maj kommer ni att träffa er uppdragsgivare tillsammans med elever från andra skolor i kommunen som arbetat med samma uppdrag. Ni kommer då att presentera er lösning och också tillsammans resonera kring uppdraget.

 

Er lärare i teknik kommer att bedöma ert arbete enligt bedömningskriterierna för teknik. Ni ska skriva en rapport som innehåller en skiss/ritning över er lösning. Rapporten ska också i med källhänvisningar. I vissa fall kan också andra lärare bedöma ert arbete, som exempel kan er lärare i svenska bedöma er muntliga presentation och ert arbete med olika källor.

 

En checklista finns för arbetet. Ta hjälp av den i ert arbete.

 

Viktiga deadlines är inlämnade av rapport och presentation till 2047 Science Center tkib@2047.nu som sedan skickar era rapporter och presentationer vidare till er uppdragsgivare.

 

Lycka till i ert arbete med uppdragen!

 

Lisen Vogt

 

Projektledare Innovationskraft

 

lisen.vogt@2047.nu

 

 

Checklista för arbete med uppdrag inom Innovationskraft.

 

Uppgift

Deadline

Klar

Se film om uppdraget (om länk finns)

 

 

Läs igenom uppdraget tills alla förstår det

 

 

Definiera problem

 

 

Skriv ner krav och önskemål

 

 

Undersökning, bakgrund och tidigare lösningar?

 

 

Hitta nya lösningar genom brainstorm

 

 

Välj lösning

 

 

Kontakt med uppdragsgivare

 

 

Konstruktion, design, fysisk/digital modell av din produkt eller tjänst

 

 

Vilka material/resurser behövs?

 

 

Konsekvenser för människa, samhälle och miljö?

 

 

Hur påverkar din produkt/tjänst de globala målen för hållbar utveckling, positivt eller negativt?

 

 

Skriv rapport/dokumentation som innehåller:

·         Definition av problem

·         Krav och önskemål

·         Bakgrund och tidigare lösningar

·         Koncept

·         Ritningar/skisser

·         Material/resurser

·         Konsekvenser för människa, samhälle och miljö

·         Koppling till de globala hållbarhetsmålen

·         Källhänvisningar

2017-05-23

 

Förbered en presentation till företaget och de andra som har samma uppdrag, max 5 minuter lång.

 

 

Om Powerpoint ska användas, skickas den till tkib@2047.nu

Powerpointens namn ska vara uppdragets namn och skola

På första sidan ska namnen på de som arbetat med uppdraget stå.

2017-05-23

 

FORUM

2018-05-28

 

 

Uppgifter

  • Buller från trafiken (Trafikverket)

  • Cykel för unga och ensamhushåll (Monark)

  • Hur kan framtidens behov av transporter lösas? (Schenker)

  • Bättre miljö med Hololens (Nethouse)

  • Hur ska en bra kommunikationskanal för skolan fungera? (Smartsign)

  • Minska matsvinnet (Hem/affär) (Borlänge energi)

  • Minska matsvinnet (Skola) (LRF)

  • Ogräsbekämpning (LRF)

  • Smarta bostäder (Borlänge kommun)

  • Transportlösning mellan Falun-Borlänge för OS 2022 (SSAB)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: