Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag vill lära mig

Skapad 2018-03-12 09:54 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Vi har frågat vad barnen vill lära sig. Vi pedagoger tillhandahåller också olika material, verktyg och intresseområden för att inspirera till lärande.
Förskola
Vi har frågat vad barnen vill lära sig. Vi pedagoger tillhandahåller också olika material, verktyg och intresseområden för att inspirera till lärande.

Innehåll

Syfte

Vi vill ge barnen en ökad förståelse för vad en lärprocess är.

Ett läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Delmål utifrån läroplansmålet 3-4 st

 • Varje barn ska få möjlighet att få uttrycka vad de vill lära sig.
 • Barnen upptäcker att de har lärt sig.
 • Barnen får reflektera över hur de lär sig.

Tillvägagångssätt

 • Intervjua barnen om vad de vill lära sig
 • Arbeta med Beebot
 • Lära ut olika fågelläten och fågelnamn
 • QR-koder som metod
 • Barnen får fota och filma och dokumentera själva
 • Använda oss av orden lära sig, lärande och öva i samtal med barnen
 • Ställa frågor till barnen om deras lärande: Vad har du lärt dig? Hur har du lärt dig?
 • Barnen klär på sig själva och vi lär ut tekniker 

Reflektion

En gång i veckan i Unikum

Uppföljning

Vi kopplar samman den dokumentation som visar på att vi arbetat med syftet och strävansmålen.

Analys 

Beskriv ett nuläge, vad under arbetets gång har påverkat resultatet vi ser, jämför det vi ser bland olika grupper t.ex. stora och små barn, pojkar och flickor, hur utvecklar vi verksamheten vidare, vad blir nästa steg?

 

Uppgifter

 • Se Bee-Boot planering

 • Se QR kod planering

 • Fågelläten

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: