Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My recipe

Skapad 2018-03-12 09:56 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola F
You find a recipe and try to bake, cook or make it. You record your process on your ipad and show it for your class.

Matriser

Engelska Eklandaskolan mall

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunksaper
Mer än godtagbara kunskaper
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande / enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt / enkelt och tydligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
några olika strategier / flera olika strategier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: