Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola och Hem

Skapad 2018-03-12 10:21 i Tottens förskola Åre
Förskola
Mål · Ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Innehåll

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i för­skolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Konkret vill vi att: 

· Föräldrar tar del av Unikum, fortlöpande samtal, föräldramöten och de dokumentationer vi visar på förskolan. 

· Pedagoger uppmuntrar föräldrar att ge återkoppling på barnens lärande via Unikum. 

 

Utifrån det tema vi valt ska vi arbeta så här: 

En välkomnande tavla i entrén på varje avdelning där värdeorden beskrivs, årets tema och bilder på olika projekt som pågår. 

· Uppmuntra föräldrarna att nyttja Unikum för information och återkoppling på barnens lärprocesser. 

 

Utifrån detta kommer Mellanzon att arbeta såhär:

 • Vi kommer via blogginlägg på unikum kunna göra föräldrarna delaktiga i vår verksamhet. Exempelvis inbjudan för studiebesök där föräldrar kan komma och berätta om sina kunskaper kring det vi i verksamheten vill veta mer om. 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: