Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - värme

Skapad 2018-03-12 10:25 i Vinbergsskolan Falkenberg
Arbetsområde "Värme"
Grundskola 4 Fysik
Vi arbetar med "värme" och lär oss om vad värme är och hur den sprids. Hur håller man kvar värme och hur klarar man stark kyla.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska bli säkrare på att genomföra en systematisk undersökning. Du ska få en förståelse för hur värme sprids och att energi inte försvinner, bara ändrar form.

Bedömning - vad och hur

Ni kommer att planera och genomföra ett eget experiment. Jag bedömer er planering, genomförande och slutsats av experimentet.

Undervisning och arbetsformer

Gemensamma genomgångar, samtal och diskussioner. Experiment och laborationer med beskrivning, hypotes, resultat och slutsats. Dokumentation i text och bild. Samarbete i grupp. Film. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: