Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Modermål grade 2

Skapad 2018-03-12 10:30 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola F – 2 Modersmål
We will be working with Grammar. Spelling. Short Stories

Innehåll

 

Modersmål English Grade 2

 

 

 

 

 

 

Lesson 1

 

We will be working with: Pam and Sam.

 

Grammar pages 1-5.

 

Spelling pages 1-4.

 

Short Story: Jack Sprat

 

 

 

Lesson 2

 

We will be working with: I can! Can you?

 

Grammar pages 6-10.

 

Spelling pages 1-4.

 

Short Story: Mary´s Lamb

 

 

 

Lesson 3

 

We will be working with: How you grew.

 

Grammar pages 11-15.

 

Spelling pages 1-4.

 

Short Story: Roses are Red

 

 

 

Lesson 4

 

We will be working with: Pet tricks.

 

Grammar pages 16-20.

 

Spelling pages 1-4.

 

Short Story: Bow-Wow-Wow

 

 

 

Lesson 5

 

We will be working with: Soccer.

 

Grammar pages 21-25.

 

Spelling pages 1-4.

 

Short Story: Star Light

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kursplanen för modersmål finns sex förmågor som eleven ska ges förutsättningar

 

att utveckla genom undervisningen. Förmågorna är skrivna i punktform längst ned i

 

syftestexten:

 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

• använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

 

• reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet

 

talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

Dessa förmågor är desamma för alla årskurser. Förmågorna och det centrala innehållet

bygger däref

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: