Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår värld 2018

Skapad 2018-03-12 11:06 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Geografi
Hur har barn det i andra delar av världen? Vilka likheter och skillnader finns för barn i världen?

Innehåll

Mål

Lära sig fakta om olika världsdelar och använda karta/jordglob. 

Jämföra hur barn har det i olika delar av världen. 

Att själv kunna välja och utföra en individuell aktivitet inom temat samt deltaga i en gemensam aktivitet då Vår Värld avslutas. 

 

Innehåll och genomförande

Barnen få komma med idéer på vad de vill lära sig mer om. 

Temat pågår i ungefär tre veckor och avslutas med att alla fritidsgrupper visar upp något de arbetat med.

Gemensam sång:

Världens barn

 

 

Utvärdering

Utvärdera arbetet med Vår Värld i grupp, tex i form av en gemensam tankekarta.  

Vad har du lärt dig? 
Vad har du utvecklat?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Ge  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: