Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande

Skapad 2018-03-12 11:15 i Fjällbackens förskola Åre
Förskola
Konkret vill vi att: *Barnens inflytande i verksamheten ska öka och att barnen ska få känna sig mer delaktiga i beslut.

Innehåll

Mål från Läroplanen för förskolan

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

* utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

* utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

(Lpfö 98/16, s. 12)

 

Detta vill vi göra genom att:

Vi kommer till en början prova med att barnen själva ska få välja vilken grupp de vill vara med i när vi har grupp. Vi pedagoger erbjuder olika aktiviteter och barnen får välja vilken grupp de vill vara med i, vid konflikter diskuterar vi tillsammans hur vi kan göra för att det ska kännas bra för alla. Prova att ta upp detta vid ett så kallat morgonmöte. Vid det mötet ska vi också kunna ta upp andra saker till diskussion, t.ex. förhållningssätt, beslut i olika former, där vi demokratiskt röstar.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: