Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Barnen idag om imorgon

Skapad 2018-03-12 11:46 i Humlegårdens förskola Helsingborg
Förskola
Med ett projektinriktat arbetssätt menar vi ett projekterande utforskande förhållningssätt som i enlighet med läroplanens intentioner gör att barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande. Läsårets projektrubrik har tagits fram utifrån spår och nyfikenheter som väckts i förra årets projekt och är inspirerat av Reggio Emiliainstitutets upprop om en hållbar framtid.

Innehåll

Tankar bakom projektet: Barnen är viktiga, de är vår framtid. Vi vill göra oss nyfikna på vad våra barn behöver för att kunna vara framtiden, och för att kunna möta framtiden. I tankarna inför projektet har vi gemensamt lyft vikten i att kunna stanna upp, gå nära och mötas i olika konstellationer kring utmanande erbjudanden ute och inne. Vi har lyft att vi vill fördjupa den estetiska dimensionen och att vi är nyfikna på ekologi och begreppet “ekologisk känslighet”. 

 

Nyfikenhetsfråga: Vilka tankar får vi om framtiden i mötet med Tänkarskogen? 

 

Verksamhetsmål:

Pedagogerna ska ha kunskap om och använda målstyrda processer i sin undervisning.

Pedagogerna ska använda 100 språklighet för att stimulera och fördjupa i barnens lärprocesser.

Varje barn ska stimuleras regelbundet att reflektera över sitt eget lärande.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: