Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring åk 8 kap 4, Prio

Skapad 2018-03-12 12:11 i Landvetterskolan Härryda
Bråk och procent åk7
Grundskola 7 Matematik
I det här avsnittet ska vi arbeta med matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar. Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta dela av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar mobilabonnemang eller tar ett lån på banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val. I

Innehåll

 

I det här kapitlet kommer du att lära dig om

 • Procent och promille
 • Förändringsfaktor
 • Algebra och procent
 • Procentenheter
 • Koordinatsystem
 • Grafer
 • Proportionalitet och linjära samband

 

Begrepp som du ska lära dig:

 • andelen
 • delen
 • det hela
 • procent
 • promille
 • förändringsfaktor
 • ränta
 • procentenhet
 • koordinatsystem
 • x-axel
 • y-axel
 • x-koordinat
 • y-koordinat
 • origo
 • punktdiagram
 • graf
 • jämförpris
 • proportionalitet
 • linjära samband

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

Vi arbetar med uppgifter i boken för att träna på metoder och begrepp.

Vi har genomgångar av metoder, begrepp och hur man redovisar sina tankegångar med matematikens språk. 

Vi gör gruppövningar för att öva oss på metoder, problemlösning, begrepp, resonemang och kommunikation.

Du kommer få några inlämningsuppgifter här på Unikum och vi kommer ha prov fredag v.18 (4 maj).

 

Lektionsplanering

Här hittar du en mer detaljerad lektionsplanering: Lektionsplanering Den kommer fyllas på allt eftersom. 

Det är viktigt att du tittar i planeringen och gör de uppgifter i boken som ska göras varje vecka så att du inte kommer efter. Om du är sjuk eller ledig måste du titta i planeringen och arbeta i kapp hemma. 

Behöver du mer hjälp med matten kan du få det på läxhjälpen på onsdagar kl 15.30-17.00 i sal 112 . Där finns en mattelärare tillgänglig som kan hjälpa dig.

På min mattesite som du hittar här: Ma-site kan du hitta filmer och extra förklaringar till de olika momenten som vi jobbar med. Här finns även tips på andra bra mattesidor med förklaringar och uppgifter. (Siten är under uppbyggnad och fylls på vart eftersom).

Du kan även öva mer på nomp.se.

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att hantera:

 • Procent och promille
 • Förändringsfaktor
 • Algebra med procent
 • Procentenheter
 • Koordinatsystem
 • Grafer
 • Proportionalitet och linjära samband

Bedömningen sker både muntligt (på lektionerna) och skriftligt (prov).

Uppgifter

 • Matte: Läxa till tisdag v.12

 • Matte: Läxa till fredag v.15

 • Matte: PROV kap. 4 Samband och förändring

 • Matte: Läxa fre v.11

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: