👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2018-03-12 12:14 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 6 Geografi
Tellus, jorden, vår hemplanet.

För 4,5 miljarder år sedan skapades den och en miljard år senare har man hittat säkra tecken från levande organismer. Planeten har förändrats mycket - och den är fortfarande i ständig förändring. Både på grund av planetens egna processer och den påverkan som vi människor har på vår planet.

I det här avsnittet kommer vi att jobba med båda delarna!

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att kunna förstå hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen. Vi kommer att lära oss om samspelet mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor. Vi kommer också värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsproblem med tanke på etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Naturresurser i världen samt människans påverkan. 

  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att läsa om ojämlika levnadsvillkor i världen, om naturtillgångar, miljö och hur vi kan jobba för en hållbar utveckling.

 Levnadsvillkor i världen
- Genom ett skrivarbete kommer ni att få undersöka skillnader mellan olika länder gällande människors livsvillkor, naturresurser och tillgång till vatten. Vi kommer också att jämför vart människor bor.

 Hållbar utveckling
- Vi repeterar begreppet och varför hållbar utveckling är så viktigt. Vi kommer att prata om vad man kan göra både som individ och som land.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Levnadsvillkor i världen:
En skrivuppgift där du jämför ett industriland och ett utvecklingsland.

Hållbar utveckling:
Du kommer att få göra en uppgift som ger dig möjlighet att visa om du har förståelse för begreppet hållbar utveckling och om du kan resonera kring vad som är viktigt att tänka på.

Matriser

Ge
Kunskapskraven i geografi i slutet av åk 6 på enklare svenska

E
C
A
Naturlandskap och kulturlandskap
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Var människor bor
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Kartor och andra källor
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Fältstudier
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett ganska bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett mycket bra sätt när du gör fältstudier.
Namngeografi
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var de ligger och hur stora de är.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var de ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var de ligger och hur stora de är.
Hållbar utveckling
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Levnadsstandard i olika länder
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.