Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och räkna

Skapad 2018-03-12 12:34 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 2 Matematik
Det är spännande att upptäcka hur man kan använda matematiken. Det ska du få öva på.

Innehåll

Det här ska du lära:

Att läsa och förstå en textuppgift i matematik.

Att välja en strategi som du tycker fungerar för dig, så att du kan lösa den matematiska kluringen i texten.

 

Så här ska du få arbeta:

Du läser en text som innehåller en matematisk ”kluring”.

Du löser den genom att använda konkret material.

Du löser den genom att rita.

Du löser den genom att använda matematiska symboler.

 

Så här ska du få visa:

Genom att berätta och beskriva för dina lärare hur du har tänkt när du har löst den matematiska kluringen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik, textuppgifter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Textuppgift addition
Kan beräkna en textuppgift i addition inom talområdet 0 - 10 genom att använda konkret material.
Med stöd
Med visst stöd
Självständigt
Självständigt och med förståelse
Textuppgift subtraktion
Kan beräkna en textuppgift i subtraktion inom talområdet 0 - 10 genom att använda konkret material.
Med stöd
Med visst stöd
Självständigt
Självständigt och med förståelse
Textuppgift addition
Kan nedteckna och beräkna en textuppgift i addition inom talområdet 0 - 10 genom att rita.
Med stöd
Med visst stöd
Självständigt
Självständigt och med förståelse
Textuppgift subtraktion
Kan nedteckna och beräkna en textuppgift i subtraktion inom talområdet 0 - 10 genom att rita.
Med stöd
Med visst stöd
Självständigt
Självständigt och med förståelse
Textuppgift addition
Kan nedteckna och beräkna en textuppgift i addition inom talområdet 0 - 10 genom att använda matematiska symboler.
Med stöd
Med visst stöd
Självständigt
Självständigt och med förståelse
Textuppgift subtraktion
Kan nedteckna och beräkna en textuppgift i subtraktion inom talområdet 0 - 10 genom att använda matematiska symboler.
Med stöd
Med visst stöd
Självständigt
Självständigt och med förståels
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: