Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO-Förändringar

Skapad 2018-03-12 14:07 i Enångers skola Hudiksvall
Vi arbetar med NTA-lådan förändringar.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Äntligen är det dags att ha kemi!

Vilket är det snabbaste sättet att smälta en isbit?

Hur kan man dela upp en blandning av vatten och grus?

Vad är en gas?

Det är några exempel på frågor som vi kommer att arbeta med i NTA- temat Förändringar. Du kommer att få göra uppdrag tillsammans med en kompis där ni utifrån förutsägelser och undersökningar får fram resultat som ni dokumenterar på olika sätt, i bild och text. Våra gemensamma samtal kring uppdragen sammanfattar det vi lärt oss.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du kommer att få lära dig:

 • göra olika undersökningar i kemi.
 • att berätta om vattnets olika former, fast, flytande och gas.
 • att berätta vad som händer vid vattnets övergångar mellan de olika formerna.
 • om olika enkla lösningar och blandningar och hur man kan separera dem.
 • dokumentera dina undersökningar med text och bild.
 • att samtala om dina undersökningar

Hur ska vi lära oss detta?

Undervisning:

Du kommer att få:

 • göra förutsägelser och enkla undersökningar
 • få arbeta i par eller i grupp
 • dokumentera dina undersökningar med text och bild
 • få samtala om dina resultat
 • lärarledda lektioner
 • få se på film
 • läsa korta enkla faktatexter

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • kunna använda olika begrepp inom arbetsområdet.
 • separera lösningar och blandningar.
 • kunna genomföra undersökningar.
 • jämföra ditt resultat med andras.
 • kunna samtala om dina undersökningar.
 • kunna dokumentera dina resultat.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • arbeta med uppgifter från NTA-lådan.
 • samtala och diskutera dina resultat i gruppen.
 • dokumentera dina resultat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Förändringar

På väg.
På god väg.
Målet är nått!
Samtala om egenskaper hos vatten och luft
 • NO   3
Du kan med hjälp av pedagog ge exempel på egenskaper hos vatten eller luft.
Du kan ge exempel på egenskaper hos vatten eller luft och i viss mån relatera till egna erfarenheter.
Du kan ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna erfarenheter.
Undersökningar
 • NO   3
Utifrån tydliga instruktioner och med mycket hjälp av pedagog kan du utföra enkla undersökningar som handlar om vatten och/eller luft.
Utifrån tydliga instruktioner och med viss hjälp av pedagog kan du utföra enkla undersökningar som handlar om vatten och luft.
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra enkla undersökningar som handlar om vatten och luft.
Separera lösnigar och blandningar
 • NO   3
Med mycket hjälp av pedagog kan du separera lösningar och/eller blandningar.
Med viss hjälp av pedagog kan du separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Du kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Dokumentation
 • NO   3
Du kan med hjälp av pedagog dokumentera dina undersökningar.
Du kan med viss hjälp dokumentera dina undersökningar. Du kan till viss del använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Jämföra resultat
 • NO   3
I det undersökande arbetet ser du med hjälp av frågor från pedagog att du och någon annan fått olika eller lika resultat.
I det undersökande arbetet ser du att du och någon annan fått olika eller lika resultat.
I det undersökande arbetet gör du någon jämförelse mellan ditt och andras resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: