Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livscykler vt-18

Skapad 2018-03-12 14:35 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3)
Vi lär oss om fjärilens livscykel. Vi får följa en fjäril från ägg till färdigutvecklad fjäril.

Innehåll

Förmågor:

Begreppslig förmåga: Använda begrepp som har med fjärilens livscykel att göra.

Metakognitiv förmåga: Värdera information när vi skriver faktatexter om fjärilen och dess livscykel.

Analys förmåga: Samtala om varför fjärilen trivs i en viss miljö.

Kommunikativ förmåga: Diskutera och resonera om utvecklingsprocessen hos fjärilen.

 

Kunskapskraven:

Att utforska närmiljön genom samarbete med en klasskompis.

Att läsa och förstå en enkel faktatext om fjärilen.

Att visa och återberätta med hjälp av bilder om fjärilens livscykel. 

 

Genomförande:

Vi läser och skriver faktatexter om fjärilen och dess livscykel.

Vi arbetar både enskilt, i par och i grupp.

Vi undersöker och följer en fjärils utveckling på nära håll.

Vi samtalar och diskuterar kring fjärilen.

 

Bedömning och dokumentation

Du förstår och kan berätta om fjärilens livscykel.

Du deltar aktivt på lektionerna och i uppgifter vi arbetar med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  SvA   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: