Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2018-03-12 14:37 i Fjällbackens förskola Åre
Förskola
Konkret vill vi att: *Skapandeverksamheten ska bli en viktig faktor i språkutvecklingen. Vi har sett genom utvärdering i BRUK att det finns ett utvecklingsbehov i att få förskolan mer mångkulturell.

Innehåll

Mål utifrån Läroplanen för förskolan:

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

· utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

· som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

(Lpfö 98/16)

 

Detta vill vi nå genom att:

Vi som vuxna ska finnas där och ordduscha barnen och ta tillvara på samtal som kommer i vardagen. Det mångkulturella vill vi öka genom att sätta upp flaggor från olika länder, erbjuda böcker och musik från olika länder. Vi vill införa några temadagar, där vi vill representera olika länder, visa på hur det ser ut (google earth) maten, dansen och musiken mm. För att på så sätt visa på att uttrycksformer kan se olika ut i världen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: