Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i fysik för 8C & 8CD - Elektricitet, magnetism och elektromagnetism

Skapad 2018-03-12 14:55 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 8 Fysik
- Vi lär oss för livet! - Det är elströmmen som får lampan att lysa. Men vet du vad elström är för något? - Med en generator kan vi skapa elström genom att låta fallande vatten få en generator att snurra i ett vattenkraftverk. Hur har det förändrat vårt sätt att leva?

Innehåll

Kapitel 8 (Fysikboken Spektrum): ELEKTRICITET OCH MAGNETISM

Kunskapsmål

Här får du lära dig

 • skillnaden mellan spänning, ström och resistans
 • att det finns ett samband mellan spänning, ström och resistans i elektriska kretsar samt hur det används i vardagliga sammanhang 
 • vad ledare och isolatorer är och hur framtidens elektriska ledare ser ut

 • hur magnetism upptäcktes och hur nya kunskaper idag har get oss tekniska lösningar

 • skillnaden mellan en vanlig magnet och en elektromagnet
 • hur sambandet mellan elektricitet och magnetism upptäcktes och hur det utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning idag, till exempel elvispen och transformatorn
 • hur elektromagneter kan användas för att skapa rörelse i en elmotor eller för att skapa elektrisk energi i en generator
 • samtala om , förstå och argumentera för olika hälsoaspekter kring strålning från t.ex. högspänningsledningar och mobiltelefoner

 • hur upptäckten av sambandet mellan elektricitet och magnetism har revolutionerat den tekniska utvecklingen i samhället och därmed förändrat människans levnadsvillkor

 • hur forskning i Sverige är på väg att revolutionera eldistributionen i världen

Undervisning/Arbetssätt

Under lektionerna kommer vi att:

Bedömning

Du kommer att bedömas under arbetets gång. Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper på muntligt, skriftligt och praktiskt sätt genom att

 • svara på frågor muntligt, skriftligt, genom Kahoot och delta i diskussioner,
 • genomföra laborationer och skriva labbrapport 
 • visa dina kunskaper på ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Elektricitet och magnetism 8C & 8CD

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör elektricitet, magnetism, miljö och samhälle och skiljer då fakfrån värderingar ota ch formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör elektricitet, magnetism, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör elektricitet, magnetism, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Laborationer
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera mer utvecklade frågeställningar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra och dra slutsatser (det du gjort i labbrappporter)
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till begrepp, kunskaper och fakta
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till begrepp, kunskaper och fakta
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till begrepp, kunskaper och fakta
Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Koppla till vardagslivet
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och magnetism och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och magnetism och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och magnetism och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: