Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergång och samverkan

Skapad 2018-03-12 15:28 i Fjällbackens förskola Åre
Förskola
Konkret vill vi att: *Barnen ska få en bra övergång mellan våra avdelningar. *Barnen ska få en trygg övergång från förskola till skola

Innehåll

Riktlinjer från Läroplanen för förskolan:

Förskollärare ska ansvara för att i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

Arbetslaget ska i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar. ”

(Lpfö 98/16)

 

Detta vill vi nå genom att:

Vi ska dela upp barnen som flyttar över till vår avdelning sinsemellan, så att vi får ansvarsbarn. I och med det ska vi lägga extra fokus på våra ansvarsbarn, lära känna dem och lägga lite extra tid med dem.

Lära känna alla barn som skall börja i skolan till hösten. Lära känna förskoleklassen och fritidshemmets personal. Lära känna den nya miljön ute och inne. Föräldrarna ges möjlighet att få en inblick i skolans verksamheter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: