Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 9

Skapad 2018-03-12 15:53 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Under terminen syr vi kläder, tolkar slöjdföremål och gör en fri formgivande uppgift.

Innehåll

Arbetsbeskrivning (vad ska göras och hur?):

Vi kommer att planera och sy ett plagg (mjukisbyxor) efter mönster där vi använder ett elastiskt material för att lära de krav ett elastiskt material ställer. Sedan ska vi tolka ett slöjdföremål och avsluta med en fri formgivande uppgift där syfte, val av teknik och material samt det estetiska uttrycket bedöms.

 

Uppgift 1:

Sy ett klädesplagg. Vi går igenom begrepp som används vid mått av kroppen för att kunna välja rätt storlek. Planering av plagget, genomgång av mönster, klippa ut tyg, sy och utvärdering.

Planera och sy ett par byxor/shorts i elastiskt material, avsluta med att utvärdera och analysera arbetet.

Utförande:
1. Ta reda på dina mått.
2. Planera plagget.
3. Rita av mönster.
4. Klipp tygdelarna.
5. Sy ihop tygdelarna.
6. Utvärdera och analysera ditt arbete.

Vid inlämning av arbetet ska följande bifogas:
-dokumentation
-samtliga skisser och mönster
-slöjdarbetet
-reflektion kring ditt arbete
-utvärdering av hela uppgiften

 

Uppgift 3:

Slöjdanalys.

 

Uppgift 4:

Avslutande arbete. Formgivning.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Textilslöjd år 7-9

E
C
A
Utveckla idéer
 • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge slöjdföremål.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål.
Utveckla idéer
 • Sl
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp
Överväga olika lösningar, framställa föremål
 • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
 • Sl
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
 • Sl
 • Sl
Utifrån syftet med slöjdarbetet samt kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet samt kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet samt kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
 • Sl
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
 • Sl
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Värdera resultat
 • Sl
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Värdera resultat
 • Sl
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: