Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medicin 1

Skapad 2018-03-12 16:52 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola Medicin
Medicin 1 kursen omfattar grundläggande anatomi och fysiologi

Innehåll

  1. I kursplanens innehållsförteckning kan du se vilka av uppgifter som är skriftliga och vilka är instuderingar.
  2. Skriftliga uppgifter lämnas in via Unikum samt ska även skickas in till Urkund för plagiatkontroll (joanna.karlstrom.komhalm@analys.urkund.se).
  3. Instuderingsfrågor innebär att eleven förväntas studera och ha kännedom om aktuellt område utifrån kunskapskraven för kursen. För att få stöd kring kunskapsnivå för betyg, titta gärna i kunskapsmatrisen (tabell) som finns åtkomlig med uppgifterna.
  4. Det är viktigt att du vänder dig till läraren när något oklart eller svårt - VIKTIGT att inte gå hem från lektionen med ouppklarade frågor! 

   Joanna Karlström

   Kursansvarig lärare

Uppgifter

  • Komplettering Prov 5

  • Uppgift 11. Medicin 1

  • Komplettering Prov 3 och prov 4

  • Uppgift 1. MED1

  • Uppgift 6. MED1

  • Uppgift 9. MED1

Matriser

Med
Medicin 1

E
C
A
Anatomi och fysiologi
1. Kunskaper om hur människokroppen är upp-byggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet.
Eleven uppvisar enkel kunskap om vad organen heter, var de finns och deras funktion dvs. grundläggande anatomi och fysiologi.
Eleven har djupare kunskap om organens anatomi och fysiologi samt kan förklara samband mellan de olika organsystem
Eleven har detaljerad kunskap om organens anatomi och fysiologi samt kan förklara samband och konsekvenser mellan de olika organsystemen, utifrån följande perspektiv: människan, miljö och livsstil
Sjukdomslära
2. Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom.
Eleven uppvisar enkel kunskap om symtom på sjukdom och dess orsak dvs. grundläggande patofysiologi.
Eleven har djupare kunskaper om symtom på sjukdom, dess orsaker och hur dessa påverkar övriga organsystem.
Eleven har detaljerad kunskap om symtom på sjukdom, orsaker och hur dessa påverkar övriga organsystem samt kan förklara samband och konsekvenser utifrån följande perspektiv: människan, miljö, livsstil och sjukdom
Läkemedel
3. Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning samt om lagar och andra bestämmelser
Eleven har kunskap om grundläggande kontroller inför överlämnande av läkemedel, deras verkningssätt, administreringssätt, vanliga biverkningar samt gällande lagstiftning om delegering av medicinska arbetsuppgifter.
Eleven har djupare kunskap om läkemedlens administrationssätt, verkan, biverkningar och risker kopplat till aktuella sjukdomstillstånd samt är förtrogen med dokumentation enligt gällande lagstiftning
Eleven har detaljerad kunskap om läkemedel verkan samt kan förklara samband, konsekvenser och risker utifrån följande perspektiv: läkemedel, människan, miljö, livsstil och sjukdom
Mikrobiologi/Immunologi
4. Kunskaper om mikroorganismer och deras spridningsvägar samt kroppens försvarssystem.
Eleven har grundläggande kunskap om kroppens normalflora, patogena mikroorganismer, smittvägar och kunna ge exempel på bakterier, virus, svampar samt följsamhet i basala hygienrutiner
Eleven har kunskap och kan förklara sambandet mellan mikroorganismer och sjukdomstillstånd. Eleven har kunskap om de vanligaste behandlingsalternativen vid infektionssjukdomar.
Eleven har kunskap och kan förklara sambandet mellan mikroorganismer och sjukdomstillstånd. Eleven har kunskap om olika konsekvenser av behandlingsalternativen vid infektionssjukdomar utifrån följande perspektiv: läkemedel, människan, miljö, livsstil och sjukdom
Olycksfall- och krishantering
5. Förmåga att ge första hjälpen samt hjärt- och lungräddning. Kunskaper om samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt kunskaper om brand-säkerhetsarbete.
Eleven beskriver hur första hjälpen ska utföras samt utför praktiskt hjärt- och lungräddning (HLR) på en övningsdocka på ett godkänt sätt. Eleven ger enkla exempel på samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer. Eleven ger enkla exempel på brandförebyggande arbete samt agerande i händelse av brand
Eleven beskriver hur första hjälpen ska utföras utifrån olika typer av händelser samt utför praktiskt hjärt- och lungräddning (HLR) på en övningsdocka med säkerhet. Eleven beskriver hur samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer är organiserade och samverkar. Eleven ger flera exempel på brandförebyggande arbete samt situationsanpassar agerandet i händelse av brand.
Eleven beskriver hur första hjälpen ska utföras utifrån olika typer av händelser, förutsättningar och tillgänglig information. Eleven utför praktiskt hjärt- och lungräddning (HLR) på en övningsdocka med stor säkerhet. Eleven beskriver hur samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer är organiserade och samverkar vid lokala, nationella och internationella händelser. Eleven ger flera exempel på brandförebyggande arbete samt situationsanpassar agerandet i händelse av brand.
Medicinsk terminologi
6. Förmåga att använda medicinsk terminologi.
Eleven förstår och kan använda grundläggande medicinsk terminologi i aktuellt sammanhang.
Eleven förstår och använder medicinsk terminologi i olika sammanhang
Eleven förstår och använder medicinsk terminologi i alla aktuella sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: