Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självständighet

Skapad 2018-03-12 18:03 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola
Självständighetsarbete på en avdelning med barn födda -16.

Innehåll

* Planeringens namn:   Självständighet
*Enhet:    Skattgömman     
*Avdelning:   Pärlan

 

* Mål: Att stärka varje enskild individ i sin självständighet

* Syfte: Vi vill att varje enskilt barn ska få känna och uppleva "Jag kan" och få en ökad tillit till egna förmågor.

* Konkretisering: Att vi ska ge barnen tid, redskap och stöd för att de ska utveckla sin självständighet utifrån sin egna förmåga.

* Målet är nått när: Mål kommer att utformas utifrån den enskilda individen, då alla har kommit olika långt i sin självständighet.
Målet är nått när vi kan se en progression hos det enskilda barnet i hur de hanterar och löser vardagens situationer.

 

*Nuläge/Kartläggning: Vi ser ett intresse hos alla barn att vara delaktiga i vardagliga rutiner och övergångar. Barnen visar att de vill vara med och göra/ prova själva. Vi ser att barnen är mottagliga för nya saker vi visar och introducerar och är snabba på att anamma nya grejer.

 

Planering mot målet – beskriv hur ni ska säkerställa och möjliggöra för barnen att utvecklas i riktning mot målet genom…
* Organisation/Struktur:
Nyckelordet är att det får ta tid!
Vi delar oss i grupper för att skapa tid och goda förhållanden för barnen.

* Aktiviteter: Vi kommer att arbeta med detta i alla moment/ situationer under dagen (om inte annat syfte finns, ex gott om tid för att hinna gå till en lekpark).

* Barnet/Barnen: Vi utgår från barnens behov och nivå i planeringen.

Pedagogen/Pedagogerna: Att vi pedagoger bibehåller lugnet och tålamodet. Att vi ser till att det finns tid och utrymme i största möjliga mån för barnen att testa och göra själva.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: