Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering "Utflykt"

Skapad 2018-03-12 18:34 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola
Vårt mål att ta oss på utflykt med vår barngrupp

Innehåll

 

* Planeringens namn:   Utflykt
*Enhet:    Skattgömman     
*Avdelning:   Pärlan


* Mål: Utflykter utan vagnar

* Syfte: Undersöka och utforska vår närmiljö utan att vara beroende av vagn.

* Konkretisering: Vi ska ta oss från gården i helgrupp eller smågrupper för att utforska närmiljön, t.ex skogen och närliggande lekparker.

* Målet är nått när: det blir en del av vår veckorutin samt att vi är trygga med att gå med hela gruppen utan vagnar.

* Nuläge/Kartläggning: Vi har börjat med olika utflykter. Under höstterminen valde vi att fokusera helgruppsutflykterna på ett och samma mål (blå hästen).
Vi har gått till biblioteket i mindre grupper.

 

Planering mot målet – beskriv hur ni ska säkerställa och möjliggöra för barnen att utvecklas i riktning mot målet genom…
* Organisation/Struktur: Vi fortsätter våra utflykter både i helgrupp och i smågrupper. Vi vill utmana barnen att gå mer själva med hjälp av ett rep där barnen kan hålla i varsin ögla (Vi tränar med repet inomhus först). I början delar vi upp oss i mindre grupper för att alla barn ska få möjlighet att i lugn och ro få träna på att gå.


* Aktiviteter: Vi går i närområdet med några barn åt gången och undersöker och utforskar tillsammans vad vi upptäcker ex. lekparker, naturen etc. Vi utmanar barnen att gå själva och utformar utflykten efter allas olika förutsättningar.

* Barnet/Barnen: Vi utgår från barnens intressen och behov i planeringen.

Pedagogen/Pedagogerna: Att vi pedagoger visar på att vi är goda förebilder. Utmanar och uppmuntrar barnen i deras utveckling. inkännande för varje barns utmaning.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: