Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och politik

Skapad 2018-03-12 21:43 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Gemensam LPP-mall för de obligatoriska skolformerna i Falkenbergs kommun.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vad innebär demokrati och diktatur? Vad gör riksdagen och regeringen? Vilka politiska partier är med i riksdagen? Hur går ett val till? Varför är det viktigt är rösta? Vad kan du göra om du tycker att något i samhället är fel och behöver ändras?

Innehåll

Centralt innehåll 

 • vad demokrati/diktatur innebär  
 • hur demokratiska beslut fattas ex under ett klassråd 
 • hur man som individ och grupp kan påverka beslut
 • politiska val och riksdagspartierna i Sverige
 • riksdag och regering
 • kommun och landsting
 • känna till hur riksdagspartierna tänker i någon aktuell politisk fråga som har betydelse för eleven

Metod

Hur kommer vi att arbeta?

- genomgångar

- faktatexter

- instuderingsfrågor

- film ex: "Dröm om demokrati"

- diskussioner

- enskilt arbete samt gruppuppgifter

Bedömning

Mål: Vad ska bedömas?

Eleven ska kunna:

- jämföra diktatur med demokrati

- berätta om hur ett val i Sverige går till och vem som har rösträtt

- namnge riksdagspartierna

- berätta om riksdagens och regeringens huvuduppgifter

- känna till ord och begrepp som används inom politiken

- ge förslag på hur hen kan påverka sin omvärld nu och som vuxen

- ge exempel på vad kommunen använder skattepengarna till

Hur ska det bedömas?

- visade kunskaper och engagemang under arbetets gång

- grupparbete om de politiska partiernas ståndpunkt vad gäller skolan

- grupparbete kring demokrati- och diktaturbegreppen

- prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: