Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division år 4, vt 2018

Skapad 2018-03-12 22:54 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Vi ska lära oss att använda multiplikation och division i vardagliga situationer. Genom att lära oss multiplikationstabellerna riktigt bra kommer vi att kunna räkna snabbt och effektivt.

Innehåll

Arbetssätt

 • Genomgångar både under lektionstid samt inspelade genomgångar att repetera med.
 • Spel
 • Övningar i ma-boken och på papper
 • Regelbunden övning på multiplikationstabellerna med zcooly, snottor, kortlek, multiplikationsruta eller andra övningssätt.
 • Regelbundna läxor med multiplikationstabellen i små steg. I takt med att du klarar det utvalda området så får du öva vidare i högre talområde och med fler uppgifter.
 • Regelbundna tabelltest på det område du fått i läxa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Multiplikation och division år 4, vt 2018

Välja och använda metoder samt lösa rutinuppgifter

 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  C 6   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
 • Ma  A 6   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Huvudräkning - tabeller
Jag är säker på tabellerna upp till 5*5.
Jag är säker på tabellerna upp till 7*7.
Jag har helt automatiserat tabellerna upp till 10*10.
Multiplikation
Skriftlig räknemetod
Jag kan ställa upp med multiplikation där det INTE krävs minnessiffror. Ex: Jag kan ställa upp och räkna ut uppgifter som 32 * 3
Jag kan ställa upp och räkna ut multiplikationsuppgifter som kräver MINNESSIFFROR. Ex: Jag kan ställa upp och räkna ut uppgifter som 58 * 3
Division
Skriftlig räknemetod
Jag kan räkna kort division där det går JÄMNT UPP. Ex: 846 / 2
Jag kan räkna kort division med MINNESSIFFROR. Ex: 945/5
Multiplikation
Huvudräkning med nollor på slutet.
Jag kan lösa uppgifter som t ex: 10*12= 100*300= 1000*45=
Jag kan lösa uppgifter som t ex: 40*3= 800*3= 9000*4=
Division
Huvudräkning med 10, 100 och 1000
Jag kan lösa uppgifter som t ex: 250/10= 4000/100= 650000/1000=
Välja räknesätt
När det är enkla och välkända problem kan jag PÅ NÅGOT SÄTT ge förslag till hur jag kan lösa problemet.
Vid problemlösning kan jag FÖR DET MESTA välja ett räknesätt som passar.
Vid problemlösning kan jag välja ett räknesätt som är EFFEKTIVT.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: