Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplan Atlanten VT-18

Skapad 2018-03-13 08:03 i Slavsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
I lärgruppen Atlantens projekt "Jag i förhållande till mitt språk i omvärlden" arbetar vi med begreppet ”Min bokstav” då barnen visat intresse för detta.

Innehåll

Tillsammans har barnen förutsättningslöst fått ta del av en stor mängd bokstäver. De plockade  bland dessa och reflekterade över dess ljudformer samt lik- och olikheter (W är M upp och ned ex).

Barnen plockade på sig många bokstäver och fokus låg på den första bokstaven i sitt eget namn. Efter en stund uppmärksammades andra personers första bokstav som mamma eller mormor. De ville sedan välja ut bokstäver att limma upp på kartong och valde främst bokstäver inspirerat från sina egna förnamn. Barnens intresse av bokstäver i olika former är vägledande för vårat projekt.

 

Målkriterier för projektet:

Att barnen förstår att ord och begrepp får olika innebörd beroende på i vilken ordning bokstäverna står, att barnen har tillägnat sig kunskap om svenska språket till den nivå att de kan kommunicera verbalt med varandra.

Att barnen utvecklar ett intresse för flera språk än sitt förstaspråk.

Att barnen förstår att begreppen stor och liten kan variera väldigt mycket, (en sten kan vara stor medan månen kan vara liten) samt att siffror kan bilda olika tal beroende på i vilken ordning de står.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: