Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasi och skapande

Skapad 2018-03-13 08:52 i Trollskogen 1 Borlänge
Förskola
Skapande hörn av allt möjligt för att utveckla barnens egen fantasi, eget tänkende och utveckla språket med berättelser runt det skapade. Också en utveckling av finmotoriken.

Innehåll

Många barn på vår avdelning intresserar sig för att bygga och skapa med Lego, träklossar mm.. Också klippa, limma och rita. Vi vill bygga vidare på den intressen och använda den för att ut veckla deras fantasi och eget tänkande ytterligare.

Vi försöker mycket medvetet att undvika att alla gör  ("reproducerar")  t.ex. 10 likadana kycklingar, troll osv. och istället uppmuntra barnen tänka ut vad de tycker om och har lust att göra. Nyckelord är att stödja och inspirera, bjuda in med material, men att barnens eget tänkande och skapande är i fokus, och också de berättelserna som hänger ihop med det. Barnen på avdelningen är mellan 1-4 år, så både skapandet och berättelser/språket runt det är på olika nivåer.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: