Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa

Skapad 2018-03-13 09:05 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Undervisningen ska bidra till att du utvecklar dina kunskaper om Europas olika geografiska förhållanden, platser, regioner och människors levnadsvillkor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar:

   Dina kunskaper om:

 * Jordytan och på vilket sätt den formas och förändras.

*  Hur klimatförhållanden påverkar människors levnadsvillkor.

 * Europas fem regioner och hur människor lever där.

   Din förmåga att:

*  Jämföra och reflektera över skillnader och likheter i de olika delarna.

*  Att söka information från olika källor. 

*  Bearbeta och presentera information.

  

Bedömning - vad och hur

I undervisningens alla processer, samtal och redovisningar kommer bedömning göras av:

Dina kunskaper:

*  om hur jordytan formas och förändras 

*  Europas olika delar och regioner, likheter och olikheter.

Din förmåga:

*  att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder i Europa.

*  jämföra några skillnader och likheter i de olika länderna.

*  sammanställa och presentera din reseberättelse.

Bedömningen kommer också att göras med olika utvärderingar och sk. "kompisbedömning."

 

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att arbeta med: 

* Läromedlet  "Puls Geografi  Europa" grundbok samt arbetsbok.

* Faktatexter

* Film.

* Arbetsblad.

* Samtal i grupp.

* Informationssökning och bearbetning av olika källor.

* Att skriva en kort reseberättelse från ett land du valt själv.

* Redovisning skriftligt och muntligt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilket sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel skogsavverkning, jordbävning och vulkanutbrott. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  SO  7-9
 • Jordens klimat- och vegetationszoner. Hur klimatförhållanden påverkar människors levnadsvillkor.
  SO  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
  SO  7-9
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på länder och platser i Europa och övriga världen, som är betydelsefulla för eleven.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  E 9
 • Eleven medverkar också i att genomföra fältstudier och ger något exempel på en process som formar och förändrar jordytan.
  SO  E 9
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
  SO  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  C 9
 • Eleven genomför också fältstudier på ett delvis fungerande sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
  SO  C 9
 • Dessutom för eleven enkla resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
  SO  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: