Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CRIMETIME CLASS 7

Skapad 2018-03-13 09:18 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Engelska
WE ARE GOING TO WORK WITH A UNIT ABOUT CRIMES.

Innehåll

  • WE'LL READ ABOUT DIFFERENT CRIME IN MAGIC 7 PAGE 65-78 AND LISTEN TO TEXTS.
  • WE'LL WRITE A NEW ENDING TO A CRIME
  • WE'LL WRITE A CRIME STORY OF OUR OWN
  • WE'LL WRITE AND RECORD CRIME NEWS. ( GREEN SCREEN )
  • WRITE A SUMMARY
  • REPORT A CRIME ORALLY
  • LEARN NEW WORD AND PHRASES.
  • DISCUSS IN CLASS RIGHT/WRONG

ALL TASKS ARE IN CLASSROOM.

Uppgifter

  • ARBETSPLANERING

Matriser

En
Crime and punishment

WINGS-test

Insats
E
C
A
Listening Comprehension
Reading Comprehension
Words and Phrases
Grammar
Writing

My Famous Criminal

Insats
E
C
A
Redogöra, diskutera & agera
Visa att du förstår det du läst/hört genom att kommentera det du tagit del av i till exempel debatten eller i din text “My Famous Criminal”
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda material
Visa att du kan välja material från olika medier, och att du använder materialet på eget sätt - med egna ord. Detta gör du i din text “My Famous Criminal”.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i skrift
Visa att du kan skriva fritt och sammanhängande. Du kan formulera dig så en Engelskspråkig- person förstår din text. Detta gör du i ett Wings-test och i din text “My Famous Criminal”.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta & förbättra
Visa att du kan förtydliga din skriftliga eller muntliga kommunikation genom att göra förbättringar av det redan sagda/skrivna. Detta kan du visa i din muntliga presentation eller i din text “My Famous Criminal”.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Diskutera & jämföra
Visa att du kan jämföra och återkoppla till egna erfarenheter och kunskaper inom brottslighet. Du kan visa detta i din text “My Famous Criminal”.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Muntlig presentation

Insats
E
C
A
Formulera sig i tal
Visa att du kan prata fritt om din kända kriminella person under din muntliga presentation. Du kan formulera dig så en Engelskspråkig- person förstår dig.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
Visa att du kan förtydliga din skriftliga eller muntliga kommunikation genom att göra förbättringar av det redan sagda/skrivna. Detta kan du visa i din muntliga presentation eller i din text “My Famous Criminal”.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Strategi för interaktion
Visa att du kan komma ur problematiska situationer genom att ställa frågor, förklara dina ord m.m. Detta visar du under debatten om dödsstraff.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: