Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The kite runner

Skapad 2018-03-13 09:22 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
När du använder denna mall, gör så här: Ta en kopia på mallen. Döp till arbetsområdets namn Koppla till rätt ämnen i Lgr11 Välj vilka årskurser den ska användas för. Spara utkast. Börja skriva. Publicera när du är klar.
Grundskola 9 Engelska
Afghanistan, 1975: Twelve-year-olid Amir is despreate to win the local kite-fighting tournament and his loyal friend Hassan promises to help him. But neither of the boys can foresee what will happen to Hassan that afternoon...

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

 • Du visar att du kan  förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika texter genom era olika uppgifter som är kopplade till bokens handling samt genom er diskussion.
 • Du visar att du kan formulera dig och kommunicera i skrift med bra ordval, flyt, meningsbyggnad samt struktur när du skriver olika texter på temat.
 • Du visar att du kan reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i andra delar av världen. Detta gör du dels i er diskussion, men även i de texter du skriver.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att förstå du läser (matris)
 • Din förmåga att uttrycka dig skriftligt med struktur, flyt och ordval samt med anpassning till textens syfte (kommentar och matris)
 • Din förmåga att reflektera över levnadsförhållanden, kultur, samhälle och historia i andra delar av världen (matris).

 
Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Ni kommer att läsa boken "The kite runner".
 • Ni kommer få välja mellan olika uppgifter att arbetar med parallellt med er läsning.
 • Ni väljer ut en karaktär ur boken som  ni sedan följer lite extra under läsningens gång.
 • Ni skriver en analyserande text om den karaktär ni följt med hjälp av stödfrågor.
 • Efter bokens läsning kommer ni ha en diskussion utifrån olika frågor som inte bara rör bokens handling utan även era tankar om boken där ni tar stöd av olika händelser ur boken.
 • Ni skriver en bokrecension.   
 • Ni samlar nya ord och gör en ordlista.  

 Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
"The kite runner"

E
D
C
B
A
Läsa & förstå
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriftlig framställning/ Skriftlig interaktion
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: