Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk8 "Ekvationer" Vt-18

Skapad 2018-03-13 09:38 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
I åk8 utvidgar vi kunskaperna om ekvationer ytterligare.
Grundskola 8 Matematik
Här får du möjlighet att lära dig:

* skillnaden mellan ett algebraiskt uttryck och en ekvation

* använda balansmetoden för att lösa ekvationer

* teckna, lösa och pröva lösningar till ekvationer

* uttrycka verkliga situationer matematiskt med ekvationer

* teckna och upptäcka matematiska samband med hjälp av

ekvationer

* värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

* förkoch motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i

arbetsområdet

Viktiga begrepp:

Ekvationer, vänster led, höger led, obekant, balansmetoden, antagande, förenkla & parentes

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

 

Underrubrik 1

Genomförande

Arbetsgång

Vi arbetar med " ekvationer" på fyra olika nivåer. Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka.

Du får möjlighet att se på matte-filmer för att förstärka och fördjupa dina kunskaper.

Genom gruppövningar resonerar du kring matematiken.

Hjälp utöver undervisningssituationerna kan du få på TTM och på läxhjälpen.

 

 

-Du använder formativ bedömning vid självskattning i början och slutet av perioden.

-Inlämningsuppgifter och diagnoser under arbetets gång bedöms formativt.

-Summativ bedömning vid arbetsprojektets avslutning.

Filmer

MÅL: Mål att lära dig skillnaden mellan ett algebraiskt uttryck och en ekvation

             Förenkling av algebraiska uttryck 3:31

             Ekvationer-så fungerar dom 4.55

   MÅL: Mål att använda balansmetoden för att lösa ekvationer

              Ekvationslösning balansmetoden 6:50

 * MÅL: Mål att teckna, lösa och pröva lösningar till ekvationer

              Lösa en ekvation 8:08

              Lösa ekvationer-metod ekvationslösning 5:05

* MÅL: Mål att utrycka verkliga situationer matematiskt med ekvationer

              Ekvationer-så fungerar dom 4:55

*MÅL: Mål att teckna och upptäcka matematiska samband med hjälp av ekvationer

               Teckna en ekvation 3:04

Studieteknik Pluggkoden-Strategier för matematik 28

 

 

Digitala verktyg

Med dessa program kan du träna, träna......

*www.matteboken.se   Geometri åk8 och åk9

*www.webbmatte.se

*www.elevspel.se

*Nomp

*King of math

*Webmath (Inloggningsuppgifter får ni av mig)

*Matteva 

Bedömning

 

Du kommer att få visa dina kunskaper och din kunskapsutveckling via

*formativ bedömning under periodens praktiska arbete

*skriftliga inlämningsuppgifter

*självskattning

*muntliga redovisningar

*skriftliga kunskapsunderlag genom diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: