Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English - FOOD - 17F

Skapad 2018-03-13 09:41 i Ytterbyskolan Kungälv
Planering kring temat Food i engelska
Grundskola 7 – 9 Engelska
I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med mat på många olika sätt. Du får chansen att lära dig en massa nya matord, hur du beställer på restaurang, hur du förstår recept på engelska och även hur du berättar hur man lagar något enkelt på engelska. Du får jämföra amerikansk och brittisk matkultur med svensk/din egen. Vi spelar in våra egna cooking shows och ser även en spelfilm på temat mat som sedan diskuteras!

Innehåll

Mål och syfte: 

Öka ordförrådet med fokus på mat.

Kunna diskutera mat och hur man beställer mat på restaurang.

Kunna förstå enklare recept/instruktioner och få kännedom om Brittiska och Amerikanska måttenheter.

Kunna berätta hur man lagar en enkel rätt - verb

Kunna de vanligaste nationalitetsorden

Kunna jämföra matkulur mellan några olika engelsktalande l'änder och sverige.

 

Arbetsgång:

På temat food:

Läser vi texter i Happy Boken och från nätet

Arbetar vi med ord och fraser

Ser vi klipp från nätet och film.

Jobbar med hörövningar och visar förståelse på olika sätt

 

Bedömning:

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna och vid inlämning av kortare uppgifter som görs hemma eller i skolan, men också uttalat som i detta fall vid följande tillfällen:

Inspelning av en cooking show - instruktioner för detta ligger i Classroom

Diskussion - diskussion i smågrupper av frågor till filmen vi ser och övriga mat-relaterade frågor.

Hörförståelsediagnos

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: