Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering vår 2018

Skapad 2018-03-13 09:48 i Gudö förskola Haninge
Förskola
Fokus natur, skog, årstidsväxlingar, Social och miljömässig hållbarhet och demokrati.

Innehåll

 

Under   våren kommer vi att ha fortsatt fokus natur, skog, årstidsväxlingar, hållbarhet och demokrati. Vi kommer varje vecka undersöka den skogsplats vi kallar för vår.  

Barnen har visat ett stort intresse för kojbygge och reflekterat kring vem eller vilka som skulle kunna tänkas bo i deras koja. De har även funderat över hur kojan behöver vara konstruerad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer att använda situationerna i skogen (och vid reflektion på förskolan) för att bygga gemenskap, och att värna natur och varandra.   

 

 

Vi kommer fortsätta arbeta med frågeställningar som barnen ställt under hösten. Arbetet kommer att innefatta konstruktion, matematik, samarbete, att värna varandra och miljön, demokratiskt förhållningssätt, hur ska vi bestämma?

Hur konstruerar man en koja?

Hur gör man den tät och varm?

Vilket material behövs?

Hur stor behöver kojan vara?

Vem vill bo i kojan?

Hur ska vi samarbeta om kojan.

Hur ska vi bestämma hur kojan ska se ut?

Vad i skogen får man ta till kojan?

 

Hur får vi bokstavs och ordintresset att bli en del av vårt projekt?

 

Vad händer vid vår skogsplats under våren? Med växter, djur och träd?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: