Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa åk 6

Skapad 2018-03-13 10:29 i Kristinedalskolan Stenungsund
Europa
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska Engelska Geografi
Vår egen världsdel Europa har verkligen allt! Här finns höga berg, slingrande floder, hav och sjöar, is och snö, sol och bad, apelsiner, fisk och olja, spännande historia och intressanta människor. Vi arbetar och lär oss om Europa genom att följa Holger och Mårtensen på deras nya äventyr. Vi lär oss om Europas geografi, om bergskedjor, hav och floder, natur, gränser och samarbete.

Innehåll

Så här jobbar vi:

 • Vi arbetar med boken Fröken Europa. Delar av boken läser Irene högt och vi samtalar i storgrupp kring innehållet, delar av boken läses som hemläxa och då svarar jag på frågor på innehållet individuellt. Delar av boken läser jag högt tillsammans med min läskompis och vi jobbar med innehållet tillsammans. Redovisning sker via vårt Classroom svenska.
 • Vi följer filmen "Geografens Testamente - Europa" och jobbar med arbetsuppgifter kopplade till de olika avsnitten. 
 • Vi läser fakta i vår lärobok om Europa samt jobbar med kartor, kartkunskap, namngeografi.
 • Vi gör egna fördjupningar kring ett land, med kartor, faktastudier och planering/genomförande av en presentation.
 • Vi gör enkla resebroschyrer (på svenska eller engelska) och jobbar med layout samt reklamspråk.

 

Några viktiga begrepp inom temat:

 

Kunskapskrav

Du ska :

 • ha grundläggande kunskaper om Nordens och Europas namngeografi.
 • kunna resonera kring enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
 • Känna till hur det är att leva i olika delar av Europa (norr, söder, väst, öst och de centrala delarna)
 • kunna använda geografiska begrepp.
 • kunna använda kartor och andra källor för att ta reda på fakta om ett land eller en region.
 • kunna resonera kring olika källor och deras användbarhet.

 

Bedömning:

Du visar vad du lärt dig genom

 • ditt arbete med boken Fröken Europa. 
 • skriftliga inlämningsuppgifter, t ex instuderingsfrågor på text eller film.
 • kartprov
 • din presentation om ett land i Europa.
 • din resebroshyr.

Formativ bedömning sker också kontinuerligt under arbetets gång, under lektioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: