Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Värme och väder

Skapad 2018-03-13 10:32 i Ljungviksskolan Lerum
Vi lär oss om värme och väder.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Att något kan vara kallt eller varmt är vi väl medvetna om - men har du funderat över vad värme egentligen är? Frågan är inte så lätt att besvara som man kanske skulle kunna tro... Länge trodde vetenskapsmännen att värme var ett sorts ämne med ett eget slags atomer. Nu vet man att detta är helt fel! Värme är inget ämne, värme är en energiform. Värme är då atomerna rör sig - ju varmare, desto mer rörelse! I detta område kommer du att lära dig mer om värme, hur den överförs och om dess egenskaper.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att träna din förmågan att:

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik 
 • utveckla din förmåga att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. 
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Du kommer att lära dig:

 • att värme är ett mått på hur mycket atomerna rör sig
 • att fasta ämnen, vätskor och gaser utvidgar sig vid uppvärmning
 • olika temperaturskalor
 • vad absoluta nollpunkten är
 • hur värme sprids genom; ledning, strömning och strålning
 • att de flesta metaller leder värme bra medan ämnen som luft, trä och gummi leder dåligt
 • att en mörk yta absorberar mer strålning än en ljus. Det blir därför varmt att ha på sig mörka kläder en het sommardag
 • att om en mörk yta och en ljus yta har samma temperatur så utstrålar den mörka mer värme än den ljusa
 • hur väder uppstår på grund av jordens oregelbundna uppvärmning
 • hur man tolkar en väderkarta
 • vad varm- och kallfront är, hur vindar uppstår och hur moln bildas
 • att värmeenergi är en av flera energiformer

 

Arbetsgång

Vi kommer att bearbeta områdets olika begrepp, med genomgångar, diskussioner och filmer.

Vi kommer ha laborationer som kopplar till lektionsinnehållet.

Skriftliga laborationsrapporter kommer att göras.

Området kommer att bearbetas med studieuppgifter och med utdelat material.

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov

Bedömning

Hur aktivt du deltar i klassrumsdiskussioner samt förmågan att förstå, förklara och använda de centrala begreppen i arbetsområdet.

Din förmåga att identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion.

Din förmåga att redogöra för dina laborationer - hypotes, genomförande och slutsats - muntligt/skriftligt.

Hur väl du uppnår målen genom observationer, uppgifter och prov.

Uppgifter

 • Texthäfte att arbeta med

 • Texthäfte att arbeta med

 • Sammanfattning och Hur uppstår vindar?

 • Sammanfattning och Hur uppstår vindar?

 • Värmetransport

 • Experiment

 • Temperatur

 • Temperatur

 • Meteorologi

 • Experiment till området värme

 • Länkade filmer

 • väder och vind

 • Länkade filmer

 • Sammmanfattning

 • Sammanfattning Värme

 • Instuderingsfrågor till prov Värme och väder

 • Väder och vind

 • Länkar på filmer till området

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: