Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - Huset

Skapad 2018-03-13 10:34 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Nu är det äntligen dags för oss att försvinna in i skrivandets värld!

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • utveckla din förmåga att skriva en berättande text med en tydlig struktur (en röd tråd med inledning och avslutning).
 • utveckla din förmåga att skriva tydligt och med ett varierat språk där du använder dig av de vanligaste skrivreglerna. 
 • utveckla din förmåga att ge och få respons.

 Så här ska vi arbeta...

Vi kommer arbeta utifrån en tydlig arbetsstruktur där du inför varje nytt kapitel kommer :
 • få instruktion och inspiration från läraren om vad du ska skriva.
 • få läsa andras texter och ge respons.
 • få bearbeta din egna text utifrån feedback från lärare och kamrater.

 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • kan skriva en berättande text med en röd tråd med inledning och avslutning.
 • hur du skriver innehåll med gestaltande beskrivningar av miljö och personer.
 • hur du använder språklig variation och hur ordvalet är varierat.
 • hur du använda språkliga strukturer såsom punkt, frågetecken, stor bokstav.
 • hur du förbättrar dina texter med hjälp av respons/feedback.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Huset

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förmåga att formulera sig i skrift
Du har till stor del en röd tråd och händelserna är någorlunda sammanhängande. Du har med inledning, avslutning och styckeindelning.
Du har en tydlig röd tråd med sammanhängande händelser. Du har med inledning, avslutning och styckeindelning.
Förmåga att formulera sig i skrift.
Din text är uppbyggd på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Din text är uppbyggd på ett mycket bra sätt och ditt språk är varierat.
Förmåga att formulera sig i skrift.
Du har med enkla beskrivningar om miljö och personer.
Du har med detaljerade beskrivningar om miljö och personer.
Förmåga att följa språkliga strukturer
Du använder skiljetecken och stor bokstav på ett relativt korrekt sätt.
Du använder skiljetecken och stor bokstav på ett korrekt sätt.
Förmåga att följa språkliga strukturer.
De vanligaste orden är oftast rätt stavade, de felstavade orden stör inte förståelsen.
De vanligaste orden är rätt stavade.
Förmåga att hantera och anpassa språket
Utifrån respons bearbetar du dina texter med hjälp av stöttning.
Utifrån respons bearbetar du dina texter självständigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: