Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garageband

Skapad 2018-03-13 10:58 i Furuhällsskolan Härryda
Grundskola 4 Musik
Eleverna ska under v.11 - 24 arbeta med appen Garageband i sina iPads. Där ska eleverna komponera sin egen musik och skriva sina egna texter. Texten ska de sedan sjunga in i programmet.

Innehåll

Planering och upplägg finns i bifogat dokument. Planeringen är kopplad till målen i Lgr 11 längre ner. 

Uppgifter

 • Garageband

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: