Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

AU RESAURANT - MUNTLIGT PROV I FRANSKA VÅREN 2018

Skapad 2018-03-13 11:00 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
AU RESAURANT - MUNTLIGT PROV I FRANSKA VÅREN 2018 I en mindre grupp skall ni spela in en restaurangscen på franska. Du och dina kompisar/familjemedlemmar har bestämt er för att gå ut och äta på en restaurang. Skapa en meny och en dialog mellan kunderna och servitören på restaurangen.

Innehåll

ARBETSBESKRIVNING 

I en mindre grupp skall ni spela in en restaurangscen på franska. Du och dina kompisar/familjemedlemmar har bestämt er för att gå ut och äta på en restaurang. Skapa en meny och en dialog mellan kunderna och servitören på restaurangen. 

CHECKLISTA
1 Skriv ett manus tillsammans. Skapa ett dokument via Google classroom. Dela dokumentet med dina kamrater.

* Låt personerna diskutera vad de gillar att äta innan de beställer. Tänk på att använda bestämd form vid adjektiv som gilla, tycka om, ogilla och avsky. Använd gärna uttryck från texten som jag är hungrig/törstig och jag skulle vilja ha. 

* Beställ in mat och dryck. Tänk på att använda partitiv artikel vid obestämd mängd av mat och dryck ( de la, du, de l´och des). Tänk på att vara artig! (s´íl vous plaît).

*Glöm inte att beräkna vad slutsumman blir, beställa in notan och servitören tar betalt.

*Tacka och säg adjö innan ni lämnar restaurangen.

2. RÉPÉTEZ! Öva in manuset. Träna uttal och försök att leva er in i situationen. Planera även in rekvisita som ni behöver.

3. SPELA IN SCENEN MED MOBIL. Lägg upp filmen på drive via gratisappen. Lämna in filmen individuellt via Google classroom.

Bonne Chance! Anna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
TALA Moderna språk årskurs 6-9, Öjersjö Brunn.

Tala

>>>
>>>
>>>
>>>
Eleven kan med stöd av läraren i tal formulerar sig enkelt och begripligt.
Eleven kan i tal formulera sig enkelt och begripligt.
Eleven kan i tal formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan i tal formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven tränar med stöd av läraren strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: