Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ich und meine Umgebung

Skapad 2018-03-13 11:06 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du får lära dig mera om tyska i din närmiljö när vi gör ett studiebesök till Onsala Rymdobservatorie, samtidigt som du lär dig ord och begrepp om rymden. Vi undersöker vilka frågor som är viktiga och du lär dig att görarn intressant intervju. När vi läser texten om die Zugmaus, skriven av Uwe Timm, ser vi samhället sett ur perspektivet av en resande mus. Under vårterminen får du berätta och skriva om var och hur du bor och vilken skola du går i.
Grundskola F – 3 Modersmål
När vi läser texten om die Zugmaus, skriven av Uwe Timm, följer vi samhället ur en resande mus perspektiv. Under vårterminen tränar vi på att berätta och skriva om hur du bor, vad du drömmer om och vilken skola du går i.

Innehåll

Vi börjar ned att kika på rymden med planeter och stjärnor som tema.  Först samlar vi in information om vad du vet och läser sedan faktatexter och ökar ordförrådet. Du får träna på att skriva en text med ett tydligt och korrekt innehåll, anpassat till åhöraren. Du skall få lära sig att utveckla sin skrivförmåga och formulera frågor för en intervju. 

Du kommer att få träna på förmågan att läsa och att att tolka texten och läsa mellan raderna när vi läser boken: ”Die Zugmaus”, skriven av Uwe Timm. Här kikar vi på hur en liten mus upplever sin omvärld när han reser tåg i Tyskland och Schweiz. Du får möjlighet att lära känna olika typer av texter: dikter om texter, sånger, faktatexter och sagor.  

Genom att först läsa modelltexter och sedan, tillsammans med de andra eleverna, skriva en gemensam text, blir du förberedd att skriva individuellt och på det sättet bygga vidare på din språkkunskap.  Sedan får du träna vidare på att skriva en text om hur du bor, vad du drömmer om och din skola i jämförelse till tysk/schweizisk skola. 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: