Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ich und meine Umgebung 4-6

Skapad 2018-03-13 11:10 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
När vi läser texten om die Zugmaus, skriven av Uwe Timm, ser vi samhället sett ur perspektivet av en resande mus.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
När vi läser texten om die Zugmaus, skriven av Uwe Timm, följer vi samhället ur en resande mus perspektiv. Vi tränar på att återberätta och sammanfatta text. Vi lär oss mer om rymden, planeterna och stjärnorna. Vi läser beskrivningar om experiment och utför dem.

Innehåll

Vi börjar ned att kika på rymden med planeter och stjärnor som tema.  Först samlar vi in information om vad du vet och läser sedan faktatexter och ökar ordförrådet. Du får träna på att skriva en text med ett tydligt och korrekt innehåll, anpassat till åhöraren. Du skall få lära sig att utveckla sin skrivförmåga och formulera frågor för en intervju. 

Du kommer att få träna på förmågan att läsa och att att tolka texten och läsa mellan raderna när vi läser boken: ”Die Zugmaus”, skriven av Uwe Timm. Här kikar vi på hur en liten mus upplever sin omvärld när han reser tåg i Tyskland och Schweiz. Du får möjlighet att lära känna olika typer av texter: dikter om texter, sånger, faktatexter och sagor.  

Genom att först läsa modelltexter och sedan, tillsammans med de andra eleverna, skriva en gemensam text, blir du förberedd att skriva individuellt och på det sättet bygga vidare på din språkkunskap.  Sedan får du träna vidare på att skriva en text om hur du bor, vad du drömmer om och din skola i jämförelse till tysk/schweizisk skola. 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: