Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia Vt-18

Skapad 2018-03-13 11:11 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer att fortsätta vårterminen med att läsa om Högkulturer, Antikens Grekland & Romarriket, Kulturmöten; Kina och Upptäckare, för att avsluta med Industriella - & Amerikanska - & Franska revolutionen

Innehåll

Förmågorna i historia som ni ska träna på är att:

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

I vilken utsträckning man sedan visar sina förmågor uttrycks i kunskapskraven för ämnet och är då grund för bedömning.

 

Arbetsgång

Vi kommer att följa ett koncept som ser ut såhär:

- Vi ser på filmer och lyfter innehållet i filmen för att sedan koppla det till läroboken.

- Vi lyfter innehållet med centrala ord/begrepp i helklass

- Ni läser själva från Historiaboken = läsläxa varje vecka!

- Ni kommer att få besvara frågorna som hör till varje kapitel, vilka redovisas muntligt och ibland även skriftligt.

- I slutet av varje kapitel i boken finns en sammanfattning och den är jättebra att lära sig, snudd utantill!

 

Bedömning

Svar på frågor samt andra övningar under lektionstid blir så som läxförhör grund för bedömning!

 

Ungefärlig tidsplan (ibland går det ju bort lektioner)

V. 11-13

Vi kommer titta närmare på högkulturer så som Mesopotamien, Egypten och Kina som alla har floden som gemensam nämnare. Vidare går vi in på Antikens Grekland där de olympiska spelen och demokratin härstammar ifrån, tillsammans med det stora imperiet Romarriket.

V. 15-17

Vi glömmer inte heller Kinas tidiga historia och allt landet har efterlämnat sig bl.a. den kinesiska muren. Vi undersöker mer vad som hände utanför Europa och möten med olika kulturer med hjälp av upptäckare och kolonisationen.

V. 18-21

Sedan hamnar vi i 1700-talet och de tre revolutionerna! Dessa är Industrialiseringen i Storbritannien, Amerikanska frihetskriget då staten/landet USA bildades och Franska revolutionen där befolkningen till slut fick nog och gjorde uppror.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: