Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema

Skapad 2018-03-13 11:24 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Tom mall för att skapa planeringar för år 4-6.
Grundskola 4 Svenska
Under detta arbetsområde kommer ni att få lära er hur man skriver berättande text och visa era färdigheter genom att skriva en egen saga. Vi fortsätter att öva de olika lässtrategierna, med hjälp av "De tre nycklarna" och att göra bokrecensioner. Ni kommer även att träna muntlig redovisning av böcker ni läst samt av era sagor.

Innehåll

Syfte och mål

Efter detta arbetsområde ska du kunna:

Kunna läsa skönlitterära böcker med flyt genom att använda lässtrategier.

*  Kunna göra sammanfattningar av den skönlitterära texten och kommentera innehållet så att man visar att man förstår sammanhanget.

Skriva en berättande text med tydligt innehåll, utvecklad handling, gestaltande beskrivningar och som följer en tydlig struktur och har en varierat språk. 

*  Kunna använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

*  Kunna ge omdömen till andras texter.

*  Kunna bearbeta din egen text utifrån andras omdömen.

* Kunna förbereda och genomföra en muntlig redovisning med fungerande inledning, innehåll och avslutning.

· 

Begrepp vi arbetar medlässtrategier, styckeindelning, dialog, skiljetecken, sagoingredienser, sensmoral, gestaltande beskrivning

Arbetsgång

 

Moment

Förmågor som tränas

Kunskapskrav

* Genomgång och övningsuppgifter kring de olika lässtrategierna.

 

* Arbeta med De tre nycklarna”.

 

* Arbeta med bokrecensioner.

Metakognitiv förmåga:

Kunna tolka, tyda och förstå

Kunna läsa skönlitteratur och sakprosa för barn och ungdomar med flyt/gott flyt/mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak/ändamålsenligt/ ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska/utvecklade/ välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss/relativt god/god koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande/god/mycket god läsförståelse.

* Genomgång och skrivövningar kring personbeskrivning, miljöbeskrivning och hur man bygger upp en berättelse

Kommunikativ förmåga:

 

Kunna redogöra med början, innehåll och slut

 

Kunna formulera egna meningar

Kunna skriva berättande text med begripligt/relativt tydligt/tydligt innehåll och i huvudsak/relativt väl/väl fungerande struktur samt viss/förhållandevis god/god språklig variation. 

De berättande texterna eleven skriver innehåller enkla/ utvecklade/välutvecklade gestaltande beskrivningar och enkel/utvecklad/ 

välutvecklad handling.

 

* Genomgång 

* Bokrecension

* Uppläsning av saga för åk1

Kommunikativ förmåga:

Kunna redogöra med början, innehåll och slut

 

Kunna redovisa

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla/ utvecklade/välutvecklade muntliga redogörelser med i huvudsak/ relativt god / god fungerande inledning, innehåll och avslutning.

* Genomgång och enskilda övningsuppgifter

 

Kunna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss/relativt god/god säkerhet.

* Kamratbedömning och självbedömning av texterna utifrån en färdig mall.

Metakognitiv förmåga:

Kunna ha omdöme om

 

Kunna pröva och ompröva

Eleven kan ge omdömen om textens innehåll och utifrån respons bearbeta texten mot ökad tydlighet och kvalitet på ett fungerande sätt.

 

 

Bedömning: skriva en egen saga, göra arbetsuppgifter till boken ”De tre nycklarna”, skriva bokrecensioner, redovisa en bok muntligt

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: